Đoàn TN ĐHĐN | Đại học Đà Nẵng | Trường Đại học Sư phạm | Liên hệ
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ

Bác Hồ đặc biệt quan tâm sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Người khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”, làm cách mạng mà không giải phóng phụ nữ thì mới giải phóng một nửa thế giới và chỉ làm cách mạng giải phóng dân tộc để có độc lập dân tộc thì phụ nữ mới được giải phóng.

Đăng lúc: 21-10-2014 08:57:55 AM | Đã xem: 4 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chủ tịch Hồ Chí Minh , Tư tưởng Hồ Chí Minh
KỶ NIỆM 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC  CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

KỶ NIỆM 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

I. Giới thiệu tác phẩm Ngày 15-5-1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Di chúc đầu tiên. Bản Di chúc này do Người tự đánh máy, dài 4 trang, có chữ ký của Người và chữ ký chứng kiến của đồng chí Lê Duẩn, khi đó là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây là bản Di chúc hoàn chỉnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đăng lúc: 07-10-2014 04:18:13 PM | Đã xem: 15 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư tưởng Hồ Chí Minh
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC CHĂM LO BỒI DƯỠNG, GIÁO DỤC THẾ HỆ TRẺ

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC CHĂM LO BỒI DƯỠNG, GIÁO DỤC THẾ HỆ TRẺ

“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đó là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc bất hủ. Lời căn dặn của Người có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế đang đặt lên vai thanh niên những trách nhiệm lớn lao.

Đăng lúc: 24-09-2014 03:11:06 PM | Đã xem: 21 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư tưởng Hồ Chí Minh
MUỐN NGƯỜI TA THEO MÌNH PHẢI LÀM GƯƠNG TRƯỚC

MUỐN NGƯỜI TA THEO MÌNH PHẢI LÀM GƯƠNG TRƯỚC

Bác Hồ đã dạy “Muốn người ta theo mình phải làm gương trước”. Trong điều kiện một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và xã hội hiện nay, vai trò nêu gương của người đứng đầu càng trở nên quan trọng để lấy lại niềm tin và lôi cuốn mọi người đi theo.

Đăng lúc: 24-09-2014 02:53:54 PM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư tưởng Hồ Chí Minh
LỜI BÁC DẠY VỀ NGHỀ THẦY THUỐC

LỜI BÁC DẠY VỀ NGHỀ THẦY THUỐC

Từ xưa đến nay, một số nghề được xã hội thừa nhận là cao quý, có ảnh hưởng lớn đến đời sống vật chất và tinh thần con người: thầy giáo, thầy thuốc… Vai trò của người “Thầy” được trọng vọng thể hiện rõ trong thứ bậc, tôn ti: quân (vua), sư (thầy), phụ (cha)… người thầy còn cao hơn người cha.

Đăng lúc: 05-03-2014 03:37:16 PM | Đã xem: 185 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư tưởng Hồ Chí Minh
 

Những trái tim tình nguyện

Đoàn thanh niên

Đơn vị trực thuộc

Trường Sa - Hoàng Sa

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03/CT-TW