Đoàn TN ĐHĐN | Đại học Đà Nẵng | Trường Đại học Sư phạm | Liên hệ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ ĐOÀN

Đăng lúc: Thứ ba - 04/03/2014 22:27 - Người đăng bài viết: Tăng Chánh Tín
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ ĐOÀN

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ ĐOÀN

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn thông qua ngày 12/12/2012. Ngày 28/06/2013, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã ban hành hướng dẫn toàn Đoàn thực hiện đúng và thống nhất Điều lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh khóa X
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
***
Số:   22 HD/TWĐTN
  
Hà Nội, ngày 28  tháng 6  năm 2013
 
HƯỚNG DẪN
thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 
 
          Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn thông qua ngày 12/12/2012, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn toàn Đoàn thực hiện đúng và thống nhất Điều lệ Đoàn như sau

Phần thứ nhất: Những vấn đề về Đoàn viên...

Phần thứ hai: Những vấn đề tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...
 
Phần thứ ba: Những vấn đề về tổ chức cơ sở Đoàn...
 
Phần thứ tư: Tổ chức đoàn khối, đoàn ngành, đoàn ở nước ngoài, ban cán sự đoàn, ban công tác thanh niên và đoàn trong các trường đại học...

Phần thứ năm: Tổ chức Đoàn trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam
...
Phần thứ sáu: Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn và Ủy ban Kiểm tra các cấp ...

Phần thứ bảy: Đoàn với các tổ chức hội của thanh niên...
 
Phần thứ tám: Đoàn phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh...
 
Phần thứ chín: Khen thưởng của Đoàn...

Phần thứ mười: Kỷ luật của Đoàn...
 
Phần thứ mười một: Nguyên tắc thu nộp đoàn phí của Đoàn ...
 
          Hướng dẫn này được phổ biến trong toàn Đoàn để thống nhất thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa phù hợp các cấp bộ đoàn đề xuất để Ban Thường vụ Trung ương Đoàn xem xét sửa đổi, bổ sung.
Nhấn vào đây để tải toàn bộ Hướng dẫn
Tác giả bài viết: tangchanhtin
Nguồn tin: doanthanhnien.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Những trái tim tình nguyện

Đoàn thanh niên

Đơn vị trực thuộc

Trường Sa - Hoàng Sa

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03/CT-TW