Đoàn TN ĐHĐN | Đại học Đà Nẵng | Trường Đại học Sư phạm | Liên hệ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ ĐOÀN

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ ĐOÀN

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn thông qua ngày 12/12/2012. Ngày 28/06/2013, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã ban hành hướng dẫn toàn Đoàn thực hiện đúng và thống nhất Điều lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh khóa X

Đăng lúc: 04-03-2014 10:27:49 AM | Đã xem: 154 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực hiện điều lệ Đoàn
 

Những trái tim tình nguyện

Đoàn thanh niên

Đơn vị trực thuộc

Trường Sa - Hoàng Sa

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03/CT-TW