Đoàn TN ĐHĐN | Đại học Đà Nẵng | Trường Đại học Sư phạm | Liên hệ
Ngày 9 tháng 1 – Ngày truyền thống Học sinh Sinh viên Việt Nam

Ngày 9 tháng 1 – Ngày truyền thống Học sinh Sinh viên Việt Nam

Sau Ngày Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tầng lớp nhân dân cả nước đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ nền Cộng hòa non trẻ.

Đăng lúc: 17-02-2014 07:44:51 PM | Đã xem: 131 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hội Sinh viên Việt Nam , Truyền thống Hội
 

Những trái tim tình nguyện

Đoàn thanh niên

Đơn vị trực thuộc

Trường Sa - Hoàng Sa

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03/CT-TW