Đoàn TN ĐHĐN | Đại học Đà Nẵng | Trường Đại học Sư phạm | Liên hệ
Tài liệu Hỏi - Đáp Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Tài liệu Hỏi - Đáp Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Câu 1: Hỏi: Những tư tưởng chủ đạo của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X?

Đăng lúc: 23-09-2014 05:40:12 AM | Đã xem: 14 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012 - 2017 được tiến hành từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 2012.

Đăng lúc: 23-09-2014 05:30:43 AM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X

BÀI CA CHÍNH THỨC CỦA ĐOÀN THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC Nhạc và lời: Hoàng Hoà Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên, Giơ nắm tay thề, gìn giữ hoà bình độc lập tự do. Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước, Đánh tan quân thù, xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no. Đi lên Thanh niên chớ ngại ngần chi,Đi lên Thanh niên làm theo lời Bác: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.

Đăng lúc: 17-02-2014 08:39:32 AM | Đã xem: 172 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh , Điều lệ Đoàn
 

Những trái tim tình nguyện

Đoàn thanh niên

Đơn vị trực thuộc

Trường Sa - Hoàng Sa

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03/CT-TW