Đoàn TN ĐHĐN | Đại học Đà Nẵng | Trường Đại học Sư phạm | Liên hệ
Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X

BÀI CA CHÍNH THỨC CỦA ĐOÀN THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC Nhạc và lời: Hoàng Hoà Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên, Giơ nắm tay thề, gìn giữ hoà bình độc lập tự do. Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước, Đánh tan quân thù, xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no. Đi lên Thanh niên chớ ngại ngần chi,Đi lên Thanh niên làm theo lời Bác: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.

Đăng lúc: 17-02-2014 08:39:32 AM | Đã xem: 172 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh , Điều lệ Đoàn
 

Những trái tim tình nguyện

Đoàn thanh niên

Đơn vị trực thuộc

Trường Sa - Hoàng Sa

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03/CT-TW