Đoàn TN ĐHĐN | Đại học Đà Nẵng | Trường Đại học Sư phạm | Liên hệ
NHỮNG NĂM NGỌ TRONG CUỘC ĐỜI BÁC HỒ

NHỮNG NĂM NGỌ TRONG CUỘC ĐỜI BÁC HỒ

Năm Ngọ đã để lại những dấu son chói lọi trong cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi đầy gian khổ, hy sinh, vô cùng oanh liệt, sáng ngời nhân cách và tài năng của một vĩ nhân, đồng thời đã để lại những dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của cả dân tộc.

Đăng lúc: 05-03-2014 03:51:27 AM | Đã xem: 116 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cuộc đời và Sự nghiệp
TIỂU SỬ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1890 - 1969)

TIỂU SỬ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1890 - 1969)

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho, nguồn gốc nông dân, ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xã hội và sự giáo dục của gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến Người ngay từ thời niên thiếu.

Đăng lúc: 17-02-2014 08:30:26 AM | Đã xem: 138 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chủ tịch Hồ Chí Minh , Cuộc đời và Sự nghiệp
 

Những trái tim tình nguyện

Đoàn thanh niên

Đơn vị trực thuộc

Trường Sa - Hoàng Sa

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03/CT-TW