Đoàn TN ĐHĐN | Đại học Đà Nẵng | Trường Đại học Sư phạm | Liên hệ
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ

Bác Hồ đặc biệt quan tâm sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Người khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”, làm cách mạng mà không giải phóng phụ nữ thì mới giải phóng một nửa thế giới và chỉ làm cách mạng giải phóng dân tộc để có độc lập dân tộc thì phụ nữ mới được giải phóng.

Đăng lúc: 20-10-2014 09:57:55 PM | Đã xem: 5 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chủ tịch Hồ Chí Minh , Tư tưởng Hồ Chí Minh
TIỂU SỬ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1890 - 1969)

TIỂU SỬ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1890 - 1969)

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho, nguồn gốc nông dân, ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xã hội và sự giáo dục của gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến Người ngay từ thời niên thiếu.

Đăng lúc: 17-02-2014 08:30:26 AM | Đã xem: 138 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chủ tịch Hồ Chí Minh , Cuộc đời và Sự nghiệp
 

Những trái tim tình nguyện

Đoàn thanh niên

Đơn vị trực thuộc

Trường Sa - Hoàng Sa

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03/CT-TW